Forside

Vor Slægts Historie

VELKOMMEN

Vi byder hjertelig velkommen på dette site, hvor vi kort ønsker at præsentere en lille og beskeden virksomhed, som udelukkende beskæftiger sig med opdatering af slægtsbøger udgivet 1950-70.

 

En opdatering af en bog fra denne periode omfatter:

*Kapitlet om slægtens forfædre udvides ved hjælp af de tilgængelige arkivalier

*Kapitlet om efterkommerne ajourføres i et nært samarbejde med slægtens nulevende generationer

*Fotomaterialet i bogen forøges med flere hundrede procent

*Opsætning, trykning og indbinding udføres ved hjælp af moderne hjælpemidler og i en langt bedre kvalitet end førhen

 

Vigtigst er dog, at oplysningerne om de nulevende generationer nedskrives og bevares for eftertiden, hvilket vil gøre det muligt for vore børn og børnebørn at fortsætte arbejdet , hvor vi slap.

 

Det er nemlig sådan, at jo længere tid, der går efter en udgivelse, desto større forskningsarbejde og desto større udgifter er der forbundet med at indsamle informationerne om de nulevende efterkommere, hvilket i øvrigt i løbet af en kortere årrække vil vise sig helt umuligt.

 

Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt.

 

Sagt af en af Danmarkshistoriens mest betydningsfulde statsmænd Konseilspræsident J.C. Christensen (1856-1930).

Vor Slægts Historie

55 55 34 50 (kontor)

24 65 84 79 (mobil)

 

aneforskning@mail.com

info@vorslaegtshistorie.com

 

Postbox 94

5100 Odense C

Copyright © All rights reserved